Hart voor kunst, cultuur, natuur en innovatie

Stichting Vrederijk

Stichting Vrederijk draagt de natuur, cultureel erfgoed, kunst en innovatie in (relatie tot) Nederland een warm hart toe. Daarom steunen we initatieven van organisaties die bijdragen aan het behoud, bevordering en ontwikkeling ervan met een gift.

Wat we ondersteunen

Monumentenbehoud

Versterking natuurwaarden

Moderne beeldende kunst

(Technische) Innovatieve concepten

Doe een aanvraag

Heb je financiering nodig voor een project? En draagt het bij aan behoud, bevordering of ontwikkeling van kunst, cultureel erfgoed, natuur of innovatie in (relatie tot) Nederland?

 Doe dan nu een aanvraag voor een gift. 

Kom ik in aanmerking?

We hanteren een aantal voorwaarden voor de toekenning van een gift.

Wie wij zijn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.