Hart voor cultuur, natuur, monumenten en innovatie

Stichting Vrederijk

Stichting Vrederijk draagt de natuur, cultuur, monumenten en innovatie in (relatie tot) Nederland een warm hart toe. Daarom steunen we initiatieven van organisaties die bijdragen aan het behoud, bevordering en ontwikkeling ervan met een gift.

Wat we doen

Stichting Vrederijk stimuleert cultuur, monumenten, natuurbehoud en innovatie in Nederland op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen of tentoonstellingen.

Monumentenbehoud in Nederland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Versterking natuurwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Moderne beeldende kunst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

(Technische) Innovatieve concepten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Doe een aanvraag

Heb je financiering nodig voor een project? En draagt het bij aan behoud, bevordering of ontwikkeling van kunst, cultureel erfgoed, natuur of innovatie in (relatie tot) Nederland?

 Doe dan nu een aanvraag voor een gift. 

Lees meer >>

Kom ik in aanmerking?

We hanteren een aantal voorwaarden voor de toekenning van een gift.

Wie wij zijn

Stichting Vrederijk is een stichting die opgericht is door de familie Groenink. Gedreven door een geloof in kansen voor iedereen, stelt de stichting jaarlijks een bedrag om niet beschikbaar voor initiatieven, idealen, wensen en hulpvragen die bedrijfseconomisch geen basis hebben.