Wat we doen

Stichting Vrederijk stimuleert cultuur, monumenten, natuurbehoud en innovatie in Nederland op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen of tentoonstellingen. Door een schenking van de familie Groenink kunnen wij jaarlijks naar schatting ruim € 50.000 besteden door ondersteuning van projecten en personen.  Bekijk hieronder enkele projecten die wij hebben gesteund.

Barrio

Bevordering en ontwikkeling van de Nederlandse beeldende moderne kunst

Het interactieve beeldende kunstwerk Barrio wordt ontworpen door architect en vormgever Andres Novo, in het kader van het project Wat we delen van Toekomstland in Amsterdam tijdens het Over het IJ Festival. Het is een bijzondere, beeldende installatie opgebouwd uit grote abstracte bouwstenen (kratten) waar de bezoeker doorheen kan lopen en eigen posities in kan nemen. Het bestaat uit verschillende open en gesloten ruimtes die, soms op een desoriënterende manier in elkaar overlopen. Sommige ruimten herbergen elementen van private ruimten (zoals een bed), andere van publieke ruimtes (zoals een monument), maar dit vervloeit ook op een bijzondere manier. In welke ruimte voelt de bezoeker zich het meest comfortabel en hoe kiest het zijn of haar weg? Stichting Toekomstland ontving samen met Andres Novo een bijdrage van €1.500 van Stichting Vrederijk.

Aus Licht: 

Bevordering en ontwikkeling van de Nederlandse beeldende moderne kunst

In juni 2019 presenteren De Nationale Opera, Holland Festival, Koninklijk Conservatorium en de Stockhausen-Stiftung für Musik het spectaculaire aus LICHT. Met aus LICHT brengen de vier partners een reis door de zeven opera’s en worden de belangrijkste fragmenten gepresenteerd op drie achtereenvolgende dagen. In totaal 10 uur live muziek en 5 uur elektronische muziek van een van de invloedrijkste componisten van de tweede helft van de twintigste eeuw. In samenwerking met de erven Stockhausen is een concept uitgewerkt waarin de muziek uit LICHT in de volle breedte wordt gepresenteerd, in een mise-en-espace van Pierre Audi. over mens, God en Satan. Zijn invloed dankte hij aan zijn radicale vernieuwingen en visionaire benadering van het componeren. Zo was hij een van de pioniers van de elektronische muziek, een fascinatie die in zijn hele oeuvre doorklinkt. Elektronische muziek stelde Stockhausen in staat traditionele bezettingen zoals die van het symfonieorkest los te laten en niet eerder gehoorde klankwerelden te scheppen. Stichting Vrederijk doneerde € 7.500,= om dit bijzondere concept mede mogelijk te maken.

WONDERLAND

Behoud van natuurwaarden in Nederland | Bevordering en ontwikkeling van de Nederlandse beeldende moderne kunst

Gedurende de periode april-november 2019 organiseerde Stichting ISOO, Centrum voor Fotografie IJmond, en de Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg een gemeenschappelijke kunstmanifestatie in De Kasteeltuin van Slot Assumburg met als thema de bedreigde natuur en met name de wereldwijd sterk afnemende biodiversiteit. De kunstmanifestatie probeert op een bijzondere wijze de bedreigde natuur in beeld te brengen en bij bezoekers de kennis over de natuur te vergroten en nog belangrijker een bewustwording te bewerkstelligen over de precaire toekomst van de natuur. Het doel van de tentoonstelling was tweeledig. Ten eerste werd aan de hand van het fotografische werk de natuur in een nieuw licht getoond. Ten tweede streven de organiserende partijen met deze tentoonstelling naar een vanzelfsprekende rol voor de fotografie in de openbare ruimte en een grotere bekendheid van en waardering voor het regionale erfgoed van deze locatie. Stichting Vrederijk doneerde € 1.500,=

 

Dansersfonds’79

Bevordering en ontwikkeling van de Nederlandse beeldende moderne kunst

In 1979 is ter gelegenheid van hun eigen 20 jarig dansjubileum door het dansers echtpaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar de Stichting Dansersfonds ’79 opgericht. Het Fonds reikt jaarlijks studiebeurzen uit en zo krijgen hun beste leerlingen een openbare les van Han Ebbelaar. Tijdens deze les is een vakjury aanwezig die een beurs aan de beste(n) toekent. Naast de beurzen reikt het Fonds een aanmoedigingsprijs uit aan veelbelovende dansers die aan het begin van hun carriere staan. Het Fonds kent ook prijzen van verdienste toe aan dansers en choreografen om verdiende lof vorm te geven. Door de jaren heen heeft het Fonds zich steeds gesteund gezien door een reeks van vrijwilligers, maar ook een actieve bijdrage vanuit de actieve danswereld, de gezelschappen, de dansers, de choreografen, de producenten. Eigenlijk is het ‘Fonds van Han en Lex’ in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het ‘Fonds van de Nederlandse dansers’. Stichting Vrederijk doneert jaarlijks € 750 – € 1.500.

Stichting Fort Nieuwersluis

Behoud van monumenten in Nederland

Is opgericht door dorpsbewoners op 5 juli 2013 met als primaire doelstelling ‘ zorgen voor een passende en structurele invulling van Fort Nieuwersluis’. Fort Nieuwersluis was de kleinste vesting van Nederland en behoort zowel tot de Oude- als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort kent een rijke geschiedenis en is een prachtig voorbeeld van de verweving van natuurwaarden en cultuurhistorie, dat door passend gebruik behouden kan worden. Het fort is is de afgelopen 10 jaar gerenoveerd. Stichting Vrederijk doneerde €10.000.00 voor de plaatsing van vier glazen deuren en zes voorzetramen, ter bevordering van de verdere ‘ontsluiting’ van Fort Nieuwersluis als plek waar kunst en cultuur getoond kunnen worden.

Lightyear:

Ondersteuning van idee naar realisatie van (technisch) innovatieve concepten

Het is het verhaal van hoe een clubje van vijf studenten van de TU Eindhoven tot vier keer toe de World Solar Challenge won en na hun studies en overwinningen hun winnende wedstrijdwagen wilden om toveren tot een echte personenauto die op zonne-energie rijdt: de Lightyear One. Het bedrijf Lightyear werd eind 2016 opgericht en bestond toen dus uit vijf man. Hun missie is om schone mobiliteit overal en voor iedereen beschikbaar te maken. Het daadwerkelijk op de weg krijgen van die eerste auto was een droom en direct Lightyears grootste uitdaging. Stichting Vrederijk ondersteunt de ontwikkeling en productie van de eerste 100 auto’s door financiering van Lightyear no 49.

Restauratie Kasteel Loenersloot

Behoud van monumenten in Nederland

Het kasteel heeft een rijke historie en is een markant punt in de Stichtse Vecht. De verhalen gaan terug tot de 14de eeuw en toenmalige kasteelheer, Splinter van Loenersloot en de belegering onder leiding van de bisschop van Utrecht (1377). Eind achttiende eeuw werd kasteel Loenersloot naar buitenplaats getransformeerd en werd het kasteel voornamelijk gebruikt als zomerverblijf. In de 20e eeuw werd het kasteel permanent bewoond, maar slechts enkele vertrekken werden ook daadwerkelijk gebruikt. Na overlijden van de Barones begin 21e eeuw is het Kasteel ondergebracht in Stichting Kasteel Loenersloot. Om verdere schade te voorkomen en de schade die in de loop der tijd was ontstaan te herstellen, is het casco van het kasteel in 2012 ingrijpend gerestaureerd. Tijdens deze restauratie zijn het trapbordes en de voorgevel voorzien van een nieuwe fundering. Het metselwerk van de donjon is hersteld. Daarnaast is het hele dak van het kasteel gerestaureerd. Stichting Vrederijk was één van de donateurs en doneerde € 35.000 voor de restauratie van het bordes en de ophaalbrug van Kasteel Loenersloot.

 

Heeft jouw project ook ondersteuning nodig?

Stichting Vrederijk draagt de natuur, cultureel erfgoed, kunst en innovatie in (relatie tot) Nederland een warm hart toe. Daarom steunen we initiatieven van organisaties die bijdragen aan het behoud, bevordering en ontwikkeling ervan met een gift. Heb je ook een mooi project? Bekijk de mogelijkheden voor financiering en doe een een giftaanvraag.

Doe nu een aanvraag